Dotace pro firmy

Přehled aktuálních i plánovaných dotačních výzev pro firmy z evropských i národních fondů. Pomůžeme vám s přípravou i následnou administrací. Nenašli jste, co jste hledali? Spojte se s námi a probereme společně možnosti čerpání dotace pro vás.


Abychom vám mohli lépe pomoci, specializujeme se na:

 

 

dotace pro firmy

Seznam výzev

Pro koho

Otevřené výzvy

Otevřený

RES+ - Fotovoltaické elektrárny 10 kW-5 MW s vlastní spotřebou

Dotace 50 %  pro malé, střední a velké firmy i v Praze na instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) s výkonem nad 50 kWp (resp. 10 kWp) a do 5 MWp s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

Zobrazit výzvu
Otevřený

RES+ - Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Dotace až 50 % na instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) s instalovaným výkonem nad 1 MWp.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Energetická infrastruktura – Úspory v LDS

Dotace 50 % pro malé, střední i velké firmy na snížení technických ztrát distribučních trafostanic.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Energetická infrastruktura – OZE v LDS

Dotace pro malé, střední i velké firmy až 50 % na modernizaci silové infrastruktury a instalaci chytrých prvků distribučních sítí. 

Zobrazit výzvu
Otevřený

Záruka Elektromobilita

Nakupte elektromobily a dobíjecí stanice s příspěvkem až 450 tis. Kč a úvěrem až 2,5 mil. Kč. Přílěžitost pro malé, střední i velké firmy v celém Česku.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Dotace Inovace

Dotace až 60 % pro malé, střední i velké firmy (do 499 zaměstnanců) na produktové a procesní inovace.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Inovační vouchery - Ochrana práv průmyslového vlastnictví

Dotace až 75 % pro malé a střední podniky, které směřují k podpoře ochrany práv průmyslového vlastnictví. 

Zobrazit výzvu
Otevřený

Udržitelné hospodaření s vodou

Dotace až 60 % pro malé, střední a velké podniky na zavádění opatření pro úsporu spotřeby vody.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Obnovitelné zdroje energie - vtláčení biometanu

Dotace až 65 % pro malé, střední a velké podniky na nákup technologií na úpravu bioplynu na biometan.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Obnovitelné zdroje energie - malé vodní elektrárny

Dotace až 65 % pro malé, střední i velké podniky na stavbu a modernizaci malých vodních elektráren.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Technologie MAS (CLLD)

Dotace 50 % pro malé a střední podniky nejen na projekty robotizace, digitalizace a automatizace.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Dotace Úspory energie

Dotace 30-80 % pro malé, střední a velké podniky na projekty spojené s úsporou konečné spotřeby energie. Zateplujte, modernizujte rozvody a trakční napájecí stanice, či třeba instalujte vegetační střechy.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Obnova stability svahů

Dotace až 80 % na obnovu stability svahů a stabilizaci a sanaci extrémních svahových nestabilit. Nejen pro obce a fyzické osoby podnikající. Výzva č. 71.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Proof of Concept

Dotace až 70 % pro malé, střední i small mid cap firmy (do 499) na ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje a také na dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Partnerství znalostního transferu

Dotace 70 % pro malé a střední firmy na vytvoření partnerství s organizací pro výzkum a šíření znalostí.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Spolupráce — Klastry

Dotace nejen pro malé, střední a velké firmy, ale i pro výzkumné organizace na rozvoj kolektivního výzkumu, sdílené insfrastruktury či inovačního klastru.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Digi pro firmu

Dotace nejen pro firmy, OSVČ a obce v celém Česku na další vzdělávaní zaměstnanců v oblasti IT dovedností a Průmyslu 4.0.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Materiálové využití odpadů

Dotace až 85 % nejen pro obce, kraje a výzkumné instituce na výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadů.

Zobrazit výzvu

Připravované výzvy

Připravuje se

Marketing

Dotace pro malé a střední firmy na účast na výstavách a veletrzích v zahraničí.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Dotace Potenciál

Dotace pro malé, střední i velké firmy na založení i rozvoj výzkumného centra.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny

Dotace pro malé, střední i velké firmy na výstavbu větrných elektráren.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Aplikace II

Dotační příležitost pro firmy na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti vývoje SW.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Dotace Digitální podnik

Dotace pro malé a střední firmy na investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

TREND - Technologičtí lídři

Dotace až 70 % pro firmy a výzkumné organizace na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Dotace Aplikace III

Dotační příležitost pro firmy na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na vybrané prioritní oblasti.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Oběhové hospodářství

Dotace pro malé, střední firmy a malé společnosti se střední tržní kapitalizací na zavádění nových technologií příspívajících k přechodu na oběhové hospodářstí.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Vysokorychlostní internet

Dotace 70-85 % pro malé, střední i velké podniky mimo Prahu na zavádění veřejných širokopásmových sítí elektronických komunikací.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Poradenství

Dotace pro malé a střední firmy mimo Prahu na nákup poradenských služeb.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Digitální podnik - Kybernetická bezpečnost

Dotace pro malé a střední firmy mimo Prahu na software, hardware a posílení kybernetické bezpečnosti.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Služby infrastruktury

Dotace nejen pro malé, střední a velké firmy mimo Prahu na rozšíření inovační infrastruktury.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Udržitelné hospodaření s vodou

Dotace pro malé, střední i velké firmy mimo Prahu na aktivity vedoucí k úspoře vody.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Aplikace - Mezinárodní spolupráce

Dotace na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v rámci mezinárodní spolupráce.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Poradenství pro strart-upy

Dotace pro malé a střední firmy na nákup poradenských služeb.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Energetická infrastruktura - Power to gas

Dotace pro malé, střední i velké firmy na výrobu zeleného vodíku a plynů z něho odvozených.

Zobrazit výzvu

Potřebujete poradit
poskytneme Vám bezplatnou konzultaci!

Máte dotaz?