Dotace pro firmy

Přehled aktuálních i plánovaných dotačních výzev pro firmy z evropských i národních fondů. Pomůžeme vám s přípravou i následnou administrací. Nenašli jste, co jste hledali? Spojte se s námi a probereme společně možnosti čerpání dotace pro vás.

dotace pro firmy

Seznam výzev

Na co

Otevřené výzvy

Otevřený

RES+ - Fotovoltaické elektrárny 10 kW-5 MW s vlastní spotřebou

Dotace 50 %  pro malé, střední a velké firmy i v Praze na instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) s výkonem nad 50 kWp (resp. 10 kWp) a do 5 MWp s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

Zobrazit výzvu
Otevřený

RES+ - Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Dotace až 50 % na instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) s instalovaným výkonem nad 1 MWp.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Mezisektorová spolupráce pro ITI

Dotace nejen pro organizační složky státu, výsoké školy a právnické osoby 95-100 % na rozvoj mezisektorové spolupráce.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Záruka Elektromobilita

Nakupte elektromobily a dobíjecí stanice s příspěvkem až 450 tis. Kč a úvěrem až 2,5 mil. Kč. Přílěžitost pro malé, střední i velké firmy v celém Česku.

Zobrazit výzvu
Otevřený

ENERG - Zlepšení energetické účinnosti v podnikání

Dotace pro Prahu na zlepšení energetické účinnosti v podnikání.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Kreativní vouchery II

Kreativní vouchery s dotací až 85 % pro malé a střední firmy v celém Česku na zvýšení přidané hodnoty vytvářených produktů či služeb. 

Zobrazit výzvu
Otevřený

SIGMA - komercializace VaVaI+

Dotace 70 % pro malé a střední firmy v celém Česku na komercializaci výzkum, vývoje a inovací. 

Zobrazit výzvu
Otevřený

Digitální podnik - Technologie 4.0

Dotace až 60 % pro malé a střední firmy na nákup technologií, softwaru i služeb v oblasti Průmyslu 4.0.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Udržitelné hospodaření s vodou

Dotace až 60 % pro malé, střední a velké podniky na zavádění opatření pro úsporu spotřeby vody.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Oběhové hospodářství

Dotace až 60 % pro malé a střední podniky na zavádění nových technologií, které přispívají k rozvoji oběhového hospodářství (výroba polotvarů z druhotných surovin, zvýšení recyklovatelnosti...).

Zobrazit výzvu
Otevřený

Obnovitelné zdroje energie - vtláčení biometanu

Dotace až 65 % pro malé, střední a velké podniky na nákup technologií na úpravu bioplynu na biometan.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Obnovitelné zdroje energie - malé vodní elektrárny

Dotace až 65 % pro malé, střední i velké podniky na stavbu a modernizaci malých vodních elektráren.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Spolupráce škol a firem

Dotace 60-70 % pro malé a střední podniky na zavedení praktického vyučování ve firmě. Podporu lze využít nejen na nákup strojů, nábytku, HW/SW a lektory.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Digitální podnik - Virtuální podnik

Dotace 30-40 % pro malé a střední podniky na digitální transformaci firmy, pořízení logistických technologií, zlepšení kybernetické bezpečnosti a mnohého dalšího.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Technologie MAS (CLLD)

Dotace 50 % pro malé a střední podniky nejen na projekty robotizace, digitalizace a automatizace.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Technologické platformy

Dotace až 75 % pro malé, střední i velké podniky na rozvoj činností technologických platforem.

Zobrazit výzvu

Připravované výzvy

Připravuje se

Energetická infrastruktura – Úspory v LDS

Dotace 50 % pro malé, střední i velké firmy na snížení technických ztrát distribučních trafostanic.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Energetická infrastruktura – OZE v LDS

Dotace pro malé, střední i velké firmy až 50 % na modernizaci silové infrastruktury a instalaci chytrých prvků distribučních sítí. 

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Marketing

Dotace pro malé a střední firmy na účást na výstavách a veletrzích v zahraničí.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Potenciál

Dotace pro malé, střední i velké firmy na založení výzkumného centra.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny

Dotace pro malé a střední firmy na výstavbu větrných elektráren.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Inovace

Dotace pro malé a střední firmy na produktové a procesní inovace.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Inovační vouchery

Dotace pro malé a střední firmy na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací. 

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Inovační vouchery - Ochrana práv průmyslového vlastnictví

Dotace pro malé a střední podniky, které směřují k podpoře ochrany práv průmyslového vlastnictví. 

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Aplikace

Dotační příležitost pro firmy na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Digitální podnik

Dotace pro malé a střední firmy na investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Úspory energie

Dotace 35-65 % pro malé, střední a velké podniky na projekty spojené s úsporou konečné spotřeby energie. Zateplujte, modernizujte rozvody a trakční napájecí stanice, či třeba instalujte vegetační střechy.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

TREND - Technologičtí lídři

Dotace pro firmy a výzkumné organizace na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Zobrazit výzvu

Potřebujete poradit
poskytneme Vám bezplatnou konzultaci!

Máte dotaz?