Malá firma dotace

Přehled aktuálních i plánovaných dotačních výzev pro malé firmy z evropských i národních fondů. Pomůžeme vám s přípravou i následnou administrací. Nenašli jste, co jste hledali? Spojte se s námi a probereme společně možnosti čerpání dotace pro vás.

Malá firma dotace

Seznam výzev

Na co

Otevřené výzvy

Otevřený

Památky

Dotace 60-70 % na revitalizaci a vybavení pro činnost památek. Výzva č. 51 a 52. 

Zobrazit výzvu
Otevřený

Inovační vouchery

Dotace až 75 % pro malé a střední podniky na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb. 

Zobrazit výzvu
Otevřený

Technologické platformy

Dotace až 75 % pro malé, střední i velké podniky na rozvoj činností technologických platforem.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Technologie MAS (CLLD)

Dotace 50 % pro malé a střední podniky nejen na projekty robotizace, digitalizace a automatizace.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Digitální podnik - Virtuální podnik

Dotace 30-40 % pro malé a střední podniky na digitální transformaci firmy, pořízení logistických technologií, zlepšení kybernetické bezpečnosti a mnohého dalšího.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Spolupráce škol a firem

Dotace 60-70 % pro malé a střední podniky na zavedení praktického vyučování ve firmě. Podporu lze využít nejen na nákup strojů, nábytku, HW/SW a lektory.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Úprava lesních porostů

Dotace 80 % nejen pro obce, kraje a podnikatelské subjetky na úpravu lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě. Financujte třeba umělou výsadbu a výchovnou či obnovní těžbu. Výzva č. 39.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Obnovitelné zdroje energie - malé vodní elektrárny

Dotace až 65 % pro malé, střední i velké podniky na stavbu a modernizaci malých vodních elektráren.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Obnovitelné zdroje energie - vtláčení biometanu

Dotace až 65 % pro malé, střední a velké podniky na nákup technologií na úpravu bioplynu na biometan.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Oběhové hospodářství

Dotace až 60 % pro malé a střední podniky na zavádění nových technologií, které přispívají k rozvoji oběhového hospodářství (výroba polotvarů z druhotných surovin, zvýšení recyklovatelnosti...).

Zobrazit výzvu
Otevřený

Udržitelné hospodaření s vodou

Dotace až 60 % pro malé, střední a velké podniky na zavádění opatření pro úsporu spotřeby vody.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Služby infrastruktury

Dotace až 75 % pro podnikatele, výzkumné organizace i obce na poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům a na rozšíření prostor a modernizaci otevřené výzkumné a inovační infrastruktury.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Aplikace - Speciální výzva

Dotace pro malé, střední a velké podniky (které pokračují v projektu realizovaném v programu Aplikace OP PIK) na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Proof of Concept

Dotace pro malé a střední firmy na aktivity směřující k ověření apliakčního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Digitální podnik - Technologie 4.0

Dotace až 60 % pro malé a střední firmy na nákup technologií, softwaru i služeb v oblasti Průmyslu 4.0.

Zobrazit výzvu

Připravované výzvy

Připravuje se

RES+ - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Dotace 50 % na instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

RES+ - Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Dotace 50 % na instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) s instalovaným výkonem nad 1 MWp.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Digitální podnik

Dotace pro malé a střední firmy na investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Aplikace

Dotační příležitost pro firmy na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Inovační vouchery - Ochrana práv průmyslového vlastnictví

Dotace pro malé a střední podniky, které směřují k podpoře ochrany práv průmyslového vlastnictví. 

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Inovační vouchery

Dotace pro malé a střední firmy na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací. 

Zobrazit výzvu
Připravuje se

SIGMA - komercializace VaVaI+

Dotace 70 % pro malé a střední firmy v celém Česku na komercializaci výzkum, vývoje a inovací. 

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Kreativní vouchery

Kreativní vouchery s dotací až 85 % pro malé a střední firmy v celém Česku na zvýšení přidané hodnoty vytvářených produktů či služeb. 

Zobrazit výzvu
Připravuje se

ENERG - Zlepšení energetické účinnosti v podnikání

Dotace pro Prahu na zlepšení energetické účinnosti v podnikání.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Inovace

Dotace pro malé a střední firmy na produktové a procesní inovace.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny

Dotace pro malé a střední firmy na výstavbu větrných elektráren.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Záruka Elektromobilita

Nakupte elektromobily a dobíjecí stanice s příspěvkem až 300 tis. Kč a úvěrem až 2,5 mil. Kč. Přílěžitost pro malé, střední i velké firmy v celém Česku.

Zobrazit výzvu

Potřebujete poradit
poskytneme Vám bezplatnou konzultaci!

Máte dotaz?