Služby

Dotační poradenství

Více než 25 let poskytujeme profesionální služby dotačního poradenství pro soukromý a veřejný sektor a vzdělávací instituce. Specializujeme se na národní a evropské dotace i komunitární programy EU. Pro žadatale a příjemce dotací zajišťujeme poradenství v celém dotačním cyklu projektu, který zahrnuje přípravu a administraci žádostí o podporu, výběrová řízení a audity projektů. Dosahujeme vysoké úspěšnosti při žádání a rovněž při proplácení dotací. S našimi experty získáte přístup k evropským a národním penězům, a to jednoduše a rychle.

Dotační audit

 • Každý Váš záměr – investici s Vámi zkonzultujeme, vyhodnotíme vhodnost a oprávněnost Vaší společnosti ke konkrétním dotačním programům
 • Poskytneme Vám nezkreslené a úplné podmínky jednotlivých programů a výši možné získané dotace. Doporučíme Vám nejvhodnější dotační program a sdělíme míru pravděpodobnosti úspěchu
 • Provedeme monitoring potenciálních dotačních příležitostí a sdělíme Vám srozumitelná pravidla a cenové podmínky možné spolupráce

Příprava žádosti o dotaci

 • Zpracujeme za Vás žádost o dotaci včetně všech povinných příloh tak, aby splnila pravidla a podmínky dotačního titulu
 • V rámci přípravy žádosti klademe důraz na získání maximálního bodového hodnocení a tím zajišťujeme vysokou šanci na získání dotace
 • Rovněž za Vás Vyplníme celou agendu v jednotlivých elektronických systémech poskytovatelů dotace

Administrace a řízení projektu

 • Podpora v průběhu schvalování projektu
 • Zajistíme komunikaci s řídícím orgánem po celou dobu hodnocení projektu
 • Zpracujeme případná doplnění a požadavky zaslané ze strany řídícího orgánu
 • Monitorujeme váš projekt v procesu schvalování až do vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

Výběrová řízení a veřejné zakázky

 • Zpracujeme zadávací dokumentaci podle požadavků zákona nebo dotačního programu
 • Zajistíme správné zveřejnění veřejné zakázky
 • Pohlídáme všechny lhůty
 • Společně s vámi vyhodnotíme nabídky
 • Zpracujeme všechnu administrativu a vyhlásíme vítěze
 • Budeme s vámi u případných kontrol veřejných zakázek

Reference

O.K. Trans Service – Digitalizace podniku

Cílem projektu je zvýšení míry digitalizace a automatizace majoritní části produkce žadatele. V rámci projektu je instalován ERP systém – MS Dynamics 364 Business Central včetně potřebného hardwaru. Projekt získal dotaci 2 709 135,6 Kč.

VELLERIN, a.s. – Reconstruction of the multimodal transhipment facility

Cílem projektu je rozšíření kapacity multimodálního překladiště v Obrnicích, včetně instalace potřebných technologií. V rámci projektu došlo k vybudování 37 000 m2 manipulačních ploch překladiště žadatele a pořízení automatického vážícího systému spolu s gravitačními přesýpacími věžemi. Způsobilé výdaje 6 284 100 EUR.

BR PROGRESS s.r.o. - FVE pro společnost BR PROGRESS s.r.o.

Cílem projektu je zvýšení míry digitalizace a automatizace majoritní části produkce žadatele. V rámci projektu je instalován ERP systém – MS Dynamics 364 Business Central včetně potřebného hardwaru. Projekt získal dotaci 2 709 135,6 Kč.

Město Starý Plzenec – Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly Starý Plzenec

Cílem projektu je vybudování přístavby ZŠ a nové sportovní haly pro žáky ZŠ i veřejnost ve vysokém energetickém (pasivním) standardu. Díky realizaci projektu bude navýšena kapacita ZŠ o 4 kmenové učebny, tj. 120 žáků, vzniknou nové odborné učebny, kuchyň a jídelna a tělocvična, jež bude využívána pro žáky i veřejnost. Způsobilé výdaje 174 462 228,- Kč, dotace 87 231 114,- Kč.

GD Druckguss s.r.o. - Cirkulární řešení ve společnosti GD Druckguss

Projektem je řešen problém absence vlastní možnosti recyklace zinkového odpadu, který žadatel při výrobě produkuje. Uskutečněním projektu dojde ke zpracování až 92 % vyprodukovaného odpadu v provozu firmy Způsobilé výdaje 8 897 124,23 Kč, dotace 3 558 849,69 Kč.

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. - Centrum excelence v regenerativní medicíně

Cílem projektu je vytvoření a rozvoj excelentního výzkumného Centra, které se bude zabývat VaV v oblasti léčebných metod regenerativní medicíny, které mají potenciál v delším časovém horizontu vytvářet aplikovatelné výsledky VaV. Aktivity projektu jsou zaměřeny na obnovu poškozených tkání, které dosud není možné léčit, nebo jejich regenerační schopnost je omezená. Způsobilé výdaje projektu: 483 128 425,29 Kč, výše dotace: 458 972 004,02 Kč.

BM Česko s.r.o. - Instalace FVE na střechách jednotlivých prodejen na území celé ČR

Projekty jsou zaměřeny na zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie. V rámci projektů dojde k instalaci několika fotovoltaických elektráren na jednotlivých budovách společnosti Baumax s celkovým výkonem 1 757,7 kWp. Způsobilé výdaje projektů jsou 43 176 722,4 Kč, dotace 15 111 852,84 Kč

Salusoft89 s.r.o. - SOFTWARE – NÁVRHÁŘ VYBAVENÍ INTERIÉRU

Projekt se zaměřuje na segment využití technologie umělé inteligence, strojového učení a automatizace v oblasti návrhu zakázkových interiérů a nábytku. Vyvinutý software umožní uživateli vytvářet online návrhy ve více variantách s jistotou vyrobitelnosti atypické zakázky. Způsobilé výdaje projektu: 34 103 685,- Kč, výše dotace: 15 914 380,25 Kč.

Tonak a.s. - Religiózní klobouky

Projekt umožní aplikaci výsledků výzkumu a vývoje ve výrobě společnosti. V rámci projektu dojde k inovaci procesu výroby hladkých plstěných klobouků. Pořízení nových výrobních technologií umožní výrobu religiózních klobouků v kvalitě dle požadavků zákazníků. Způsobilé výdaje 35 745 380 Kč, dotace 10 723 614 Kč

GD Druckguss s.r.o. – Implementace umělé inteligence do procesu průběžného hodnocení kvality výpadu

Projekt průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Cílem projektu je zkvalitnění a zefektivnění procesu kontroly kvality v průběhu tlakového lití tenkostěnných odlitků. Projekt je řešen ve spolupráci 2 firem a 1 výzkumné organizace. Způsobilé výdaje 60 063 513 Kč, dotace 43 488 065 Kč

3Dees Industries – Rám jízdního kola vyvinutý za využití pokročilých materiálů a technologií výroby

Projekt průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Cílem projektu je navrhnout nové řešení rámu jízdního kola a jeho spojovacích prvků s využitím 3D technologií a inovativních materiálů. Projekt je řešen ve spolupráci 1 firmy a 2 výzkumných organizací. Způsobilé výdaje 24 688 010 Kč, dotace 18 706 701,40 Kč

Kontaktujte nás

Hledáte dotaci pro svůj projekt? Zajímá vás zpracování evaluací nebo chcete implementovat principy ESG do organizace? Jsme tu pro vás, rádi pomůžeme.