Služby

Dotační poradenství

Více než 25 let poskytujeme profesionální služby dotačního poradenství pro soukromý a veřejný sektor a vzdělávací instituce. Specializujeme se na národní a evropské dotace i komunitární programy EU. Pro žadatele a příjemce dotací zajišťujeme poradenství v celém dotačním cyklu projektu, který zahrnuje přípravu a administraci žádostí o podporu, výběrová řízení a audity projektů. Dosahujeme vysoké úspěšnosti při žádání a rovněž při proplácení dotací. S našimi experty získáte přístup k evropským a národním penězům, a to jednoduše a rychle.

Dotační audit

 • Každý váš záměr – investici s vámi zkonzultujeme, vyhodnotíme vhodnost a oprávněnost vaší společnosti ke konkrétním dotačním programům
 • Poskytneme vám nezkreslené a úplné podmínky jednotlivých programů a výši možné získané dotace. Doporučíme vám nejvhodnější dotační program a sdělíme míru pravděpodobnosti úspěchu
 • Provedeme monitoring potenciálních dotačních příležitostí a sdělíme vám srozumitelná pravidla a cenové podmínky možné spolupráce

Příprava žádosti o dotaci

 • Zpracujeme za vás žádost o dotaci včetně všech povinných příloh tak, aby splnila pravidla a podmínky dotačního titulu
 • V rámci přípravy žádosti klademe důraz na získání maximálního bodového hodnocení a tím zajišťujeme vysokou šanci na získání dotace
 • Rovněž za vás vyplníme celou agendu v jednotlivých elektronických systémech poskytovatelů dotace

Administrace a řízení projektu

 • Podpora v průběhu schvalování projektu
 • Zajistíme komunikaci s řídícím orgánem po celou dobu hodnocení projektu
 • Zpracujeme případná doplnění a požadavky zaslané ze strany řídícího orgánu
 • Monitorujeme váš projekt v procesu schvalování až do vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

Výběrová řízení a veřejné zakázky

 • Zpracujeme zadávací dokumentaci podle požadavků zákona nebo dotačního programu
 • Zajistíme správné zveřejnění veřejné zakázky
 • Pohlídáme všechny lhůty
 • Společně s vámi vyhodnotíme nabídky
 • Zpracujeme všechnu administrativu a vyhlásíme vítěze
 • Budeme s vámi u případných kontrol veřejných zakázek

Vybrané reference

O.K. Trans Service – Digitalizace podniku

Cílem projektu je zvýšení míry digitalizace a automatizace majoritní části produkce žadatele. V rámci projektu je instalován ERP systém – MS Dynamics 364 Business Central včetně potřebného hardwaru. Projekt je financován z Národního plánu obnovy. Výše dotace: přes 2,7 mil. Kč.

VELLERIN, a.s. – Rozšíření kapacity multimodálního překladiště

Cílem projektu realizovaného v letech 2023-2025 je rozšíření kapacity multimodálního překladiště v Obrnicích, včetně instalace potřebných technologií. V rámci projektu dojde k vybudování 37 000 m2 manipulačních ploch překladiště žadatele a pořízení automatického vážícího systému spolu s gravitačními přesýpacími věžemi. Projekt je financován z velkého unijního programu CEF. Způsobilé výdaje: 5,7 mil. EUR. Výše dotace: 2,8 mil. EUR.

BR PROGRESS s.r.o. - Instalace FVE

Díky realizaci projektu firma zvýší využívání obnovitelných zdrojů energie. Bude instalována fotovoltaická elektrárna s výkonem 315 kWp. Projekt je financován z Národního plánu obnovy. Způsobilé výdaje: přes 7,4 mil. Kč. Výše dotace: přes 2,59 mil. Kč.

Město Starý Plzenec – Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly

Cílem projektu je vybudování přístavby ZŠ a nové sportovní haly pro žáky ZŠ i veřejnost ve vysokém energetickém (pasivním) standardu. Díky realizaci projektu bude navýšena kapacita ZŠ o 4 kmenové učebny, tj. 120 žáků, vzniknou nové odborné učebny, kuchyň a jídelna a tělocvična, jež bude využívána pro žáky i veřejnost. Způsobilé výdaje: přes 174 mil. Kč. Výše dotace: přes 87 mil. Kč.

GD Druckguss s.r.o. - Cirkulární řešení ve společnosti GD Druckguss

Projektem je řešen problém absence vlastní možnosti recyklace zinkového odpadu, který žadatel při výrobě produkuje. Uskutečněním projektu dojde ke zpracování až 92 % vyprodukovaného odpadu v provozu firmy Způsobilé výdaje: přes 8,89 mil. Kč. Výše dotace: 3,55 mil. Kč.

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. - Centrum excelence v regenerativní medicíně

Cílem projektu je vytvoření a rozvoj excelentního výzkumného Centra, které se bude zabývat VaV v oblasti léčebných metod regenerativní medicíny, které mají potenciál v delším časovém horizontu vytvářet aplikovatelné výsledky VaV. Aktivity projektu jsou zaměřeny na obnovu poškozených tkání, které dosud není možné léčit, nebo jejich regenerační schopnost je omezená. Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Způsobilé výdaje: přes 481 mil. Kč. Výše dotace: přes 457 mil. Kč.

Tonak a.s. - Religiózní klobouky

Projekt umožní aplikaci výsledků výzkumu a vývoje ve výrobě společnosti. V rámci projektu dojde k inovaci procesu výroby hladkých plstěných klobouků. Pořízení nových výrobních technologií umožní výrobu religiózních klobouků v kvalitě dle požadavků zákazníků. Projekt je financován z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Způsobilé výdaje: přes 23 mil. Kč. Výše dotace: přes 7 mil. Kč.

Město Chlumec - Nástavba odborné učebny

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávací infrastrukturu pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a cizí jazyky na místní základní škole. Město Chlumec vybuduje 4 nové odborné učebny, 1 kabinet a nezbytné zázemí. Způsobilé výdaje: 32,5 mil. Kč. Výše dotace: 29,3 mil. Kč.

Shotty s.r.o. - Digitální podnik

Cílem projektu je zvýšit digitální úroveň společnosti ve svém hotelu Kocanda. Firma pořídí nové informační a komunikační technologie pro zajištění digitální transformace, vnitropodnikové konektivity a kybernetické bezpečnosti. Konkrétně pořídí například kamerový systém, AI robotického sluhu a biometrický docházkový systém. Výše dotace: 2,47 mil. Kč.

Baumax - Fotovoltaika

V rámci projektu budou instalovány fotovoltaické elektrárny včetně akumulace různých velikostí na obchodních domech společnosti BM Česko (Baumax). Projekty budou realizovány v 9 městech po celém Česku. Projekt je financován z národního plánu obnovy. Výše dotace za všechny projekty: 12,77 mil. Kč.

Deskform - Fotovoltaika

Firma Deskform v rámci projektu vybuduje fotovoltaické elektrárny bez akumulace o výkonu 900 kWp. Elektrárny budou vystavěny v areálu firmy v Újezdečku. Způsobilé výdaje: 17,67 mil. Kč. Výše dotace: 6,19 mil. Kč.

Akinu CZ s.r.o. - Energetické úspory

Firma Akinu v rámci projektu investuje do komplexních energetických úspor 3 budov. Konkrétně bude realizovat tato opatření k dosažení energetických úspor: opatření na obálce budovy, instalace teplených čerpadel a výměna osvětlení. Výše dotace: 3,5 mil. Kč.

SANS SOUCI - Výzkum a vývoj samočistící nano vrstvy

Cílem projektu je vyvinout funkční nano vrstvu, která bude využívat tzv. fotokatalytický jev. Díky realizaci projektu firma zlepší kvalitu poskytovaných služeb - zjednodušší a zautomatizuje údržbu produktů. Projekt je financován z programu TREND Technologické agentury ČR. Způsobilé výdaje: přes 27 mil. Kč. Výše dotace: přes 17 mil. Kč.

SANS SOUCI - Aditivní technologie výroby komponent a nanášení ochranných povrchů

Projekt se zaměřuje na inovaci výrobních technologií. Cílem projektu je vytvoření komplexní technologie, která bude schopná vytvářet velkoobjemově i kusově 3D osvětlovací struktury v rámci jednoho procesu. Projekt je financován z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Způsobilé výdaje: přes 86 mil. Kč. Výše dotace: přes 34 mil. Kč.

Město Letovice - Portál občana

Jihomoravské město Letovice implementuje nový informační systém (Portál občana), systém otestuje a provede případné úpravy. Projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu. Způsobilé výdaje: 4,9 mil. Kč. Výše dotace: 4,2 mil. Kč.

Město Písek - Vybudování nové cyklostezky

Jihočeské město Písek vybuduje novou cyklostezku, která spojí jihovýchodní okraj Písku a místní část obce Semice. Dojde díky tomu k výraznému zvýšení bezpečnosti pro cyklisty i chodce. Projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu. Způsobilé výdaje: 22,9 mil. Kč. Výše dotace: 19,5 mil. Kč.

Kontaktujte nás

Hledáte dotaci pro svůj projekt? Zajímá vás zpracování evaluací nebo chcete implementovat principy ESG do organizace? Jsme tu pro vás, rádi pomůžeme.

Máte dotaz?