Technologie MAS (CLLD)

Otevřený

Dotace 50 % pro malé a střední podniky nejen na projekty robotizace, digitalizace a automatizace.

Číst více
Dotace Technologie MAS (CLLD)

Co lze financovat?

  • Robotizace, automatizace, digitalizace
  • Web, cloud
  • Komunikační a identifikační infrastruktura

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

  • Dlouhodobý hmotný majetek
  • Dlouhodobý nehmotný majetek
  • Služby
  • Nepřímé náklady do výše 7 % způsobilých výdajů

Kolik můžete získat?

  • Míra podpory je 50 %
  • Výše dotace je 125 tis. Kč-1 mil. Kč

Kdo může žádat o dotaci?

  • Malý nebo střední podnik

Kde je možné projekt realizovat?

Území MAS se schváleným programovým rámcem mimo obcí nad 25 tis. obyvatel a hl. města Prahy.

Příjem žádostí

Do 31. 12. 2024

Na co lze čerpat

Robotizace, digitalizace, web...

Kolik může projekt získat

50 %

Kdo může čerpat

Malé a střední podniky
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?