TREND - Technologičtí lídři

Připravuje se

Dotace pro firmy a výzkumné organizace na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Číst více
Dotace TREND

Co lze z dotačního titulu financovat?

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. 

12. veřejná soutěž bude vyhlášena v Podprogramu 1 - Technologičtí lídři, který je orientován na podporu podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami (skrze stabilizaci a další rozvoj jejich výzkumných oddělení), a podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Informace budou upřesněny po vyhlášení výzvy.

Mezi podporované typy výsledků se řadí:

 • Fprum - průmyslový vzor
 • Fuzit - užitný vzor
 • Gfunk - funkční vzorek
 • Gprot - prototyp
 • R - software
 • Zpolop - poloprovoz
 • Ztech - ověřená technologie

V kombinaci s výše uvedenými lze uznat také:

 • NmetA - metodika a postup akreditované oprávněným orgánem
 • NmetC - metodika certifikovaná oprávněným orgánem
 • NmetS - metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá
 • P - patent
 • O - ostatní výsledky

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory na projekt se očekává 70 % (bude upřesněno po vyhlášení výzvy)

Kde je možné projekt realizovat?

Projekt lze realizovat na území Česka mimo hl. m. Prahu.

Příjem žádostí

2Q - 3Q 2024

Na co lze čerpat

Průmyslový výzkum a experimentální vývoj

Kolik může projekt získat

70 %

Kdo může čerpat

Podniky, výzkumné organizace
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?