Energetická infrastruktura – Úspory v LDS

Otevřený

Dotace 50 % pro malé, střední i velké firmy na snížení technických ztrát distribučních trafostanic.

Číst více
Dotace Energetická infrastruktura – Úspory v LDS

Co lze financovat?

Snížení technických ztrát distribučních trafostanic. Lze financovat nákup a instalace:

  • Transformátorů všech napěťových hladin
  • Vnitřní TS, kobky VN TS, dovybavení TS
  • Trafostanice stožárové, kioskové a zděné

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

  • Dlouhodobý hmotný majetek
  • Dlouhodobý nehmotný majetek

Kolik můžete získat? 

  • Míra podpory je 50 %
  • Minimální výše dotace je 1,5 mil. Kč
  • Maximální výše dotace je 100 mil. Kč

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

Příjem žádostí

Od 2. 4. 2024 do 30. 12. 2024

Na co lze čerpat

Snížení technických ztrát distribučních trafostanic

Kolik může projekt získat

50 %, max. 100 mil. Kč

Kdo může čerpat

Malé, střední a velké firmy
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?