Velká firma dotace

Přehled aktuálních i plánovaných dotačních výzev pro velké firmy z evropských i národních fondů. Pomůžeme vám s přípravou i následnou administrací. Nenašli jste, co jste hledali? Spojte se s námi a probereme společně možnosti čerpání dotace pro vás. Využít můžete také bezplatnou konzultaci vašeho dotačního záměru na pravidelné "Ranní kávě s dotacemi". Dotační expert se na vás bude těšit každou středu od 8:30 do 9:00! Připojte se!

Dotační radar

Seznam výzev

Na co

Připravované výzvy

Připravuje se

RES+ - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Dotace až 80 % na instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

RES+ - Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Dotace až 80 % na instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) s instalovaným výkonem nad 1 MWp.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Památky

Dotace 60-70 % na revitalizaci a vybavení pro činnost památek. Výzva č. 51 a 52. 

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Potenciál

Dotace 20-70 % pro malé, střední i velké podniky na rozvoj či založení center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Pořiďte technologie, zařízení a jiné vybavení.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Čistírny odpadních vod a kanalizace

Dotace 70 % nejen pro obce a městské části na výstavbu centrálních čistíren odpadních vod, výstavbu či dostavbu kanalizace, ale i retenčních nádrží. Výzva č. 42.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Úprava lesních porostů

Dotace 80 % nejen pro obce, kraje a podnikatelské subjetky na úpravu lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě. Financujte třeba umělou výsadbu a výchovnou či obnovní těžbu. Výzva č. 39.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Obnovitelné zdroje energie - malé vodní elektrárny

Dotace pro malé, střední i velké podniky na stavbu a modernizaci malých vodních elektráren.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Obnovitelné zdroje energie - vtláčení biometanu

Dotace pro malé, střední a velké podniky na transformaci stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu a na výstavbu nových výroben biometanu. 

Zobrazit výzvu

Potřebujete poradit
poskytneme Vám bezplatnou konzultaci!