Obnovitelné zdroje energie - malé vodní elektrárny

Otevřený

Dotace až 65 % pro malé, střední i velké podniky na stavbu a modernizaci malých vodních elektráren.

Číst více
Dotace - Obnovitelné zdroje energie - malé vodní elektrárny

Co lze financovat?

 • Výstavba a modernizace malých vodních elektráren

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • Inženýrská činnost,
 • Projektová dokumentace

Je možné podpořit výdaje na:

 • Technologickou část stavby
 • Stavební část stavby
 • Inženýrskou činnost
 • Projektovou dokumentaci (de minimis)

Kolik můžete získat?

 • Minimální výše dotace je 1 mil. Kč
 • Maximální výše dotace je 100 mil. Kč
 • Míra podpory:
  • Malý podnik - 65 %
  • Střední podnik - 55 %
  • Velký podnik - 45 %

Kdo může žádat o dotaci?

 • Malý, střední i velký podnik

Kde je možné projekt realizovat?

Česko mimo hl. m. Prahu

Příjem žádostí

Do 13. 12. 2024

Na co lze čerpat

Výstavba a modernizace malých vodní elektráren

Kolik může projekt získat

až 65 %, max. 100 mil. Kč

Kdo může čerpat

Malé, střední a velké podniky
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?