Spolupráce — Klastry

Otevřený

Dotace nejen pro malé, střední a velké firmy, ale i pro výzkumné organizace na rozvoj kolektivního výzkumu, sdílené insfrastruktury či inovačního klastru.

Číst více
Dotace Spolupráce — Klastry

Co lze financovat?

A) Kolektivní výzkum

 • Výzkumné a vývojové aktivity, odpovídající inovačním potřebám podniků daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti.

B) Sdílená infrastruktura

 • Založení/rozvoj a vybavení centra klastru.

C) Rozvoj inovačního klastru

 • Rozšiřování klastru a zvyšování kvality jeho řízení, zavádění pokročilých technologií, sdílení znalostí a internacionalizace.

Jaké jsou způsobilé výdaje?

A) Kolektivní výzkum

 • Osobní náklady
 • Smluvní výzkum
 • Konzultační služby
 • Materiál
 • Režijní náklady

B) Sdílená infrastruktura

 • Stroje a zařízení včetně hardware a sítí
 • Software a data
 • Práva duševního vlastnictví

C) Rozvoj inovačního klastru

 • Osobní náklady a cestovné
 • Služby poradců, expertů a studie
 • Marketing a propagace
 • Semináře, konference
 • Nájemné
 • Režijní náklady
 • Náklady na získání známky excelence ESCA (The European Secretariat for Cluster Analysis)

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory pro aktivitu A: 25-70 %
 • Míra podpory pro aktivitu B a C: 50 %
 • Maximální výše způsobilých výdajů na projekt se odvíjí od zvolené aktivity a typu klastru
 • Minimální výše způsobilých výdajů na projekt: 2 mil. Kč
 • Dotace je poskytována v režimu de minimis!

Kdo může žádat o dotaci?

 • Malý a střední podnik
 • Velký podnik
 • Výzkumná organizace

Kde je možné projekt realizovat?

Česko mimo hl. m. Prahu

Příjem žádostí

Od 25. 4. 2024 do 5. 4. 2025

Na co lze čerpat

Rozvoj inovačního klastru, sdílené infrastruktury...

Kolik může projekt získat

Až 70 %, podle zvolené aktivity

Kdo může čerpat

Malé, střední a velké firmy, výzkumné organizace
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?