Úspory energie

Připravuje se

Dotace 35-65 % pro malé, střední a velké podniky na projekty spojené s úsporou konečné spotřeby energie. Zateplujte, modernizujte rozvody a trakční napájecí stanice, či třeba instalujte vegetační střechy.

Číst více
Dotace Úspory energie

Výzva by měla navazovat na na konci srpna 2023 předčasně ukončenou výzvu I. Lze proto očekávat obdobné parametry.

Co lze financovat?

 • Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů:
  • zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků    vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov včetně osazení vnějších stínících prvků;
  • zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy);
  • zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií v budovách 
  • prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (vegetační střechy a fasády).
 • Vvyužívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů;
 • Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti;
 • Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti
 • Využití odpadní energie
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek
 • projektová dokumentace
 • náklady na organizaci výběrových řízení

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory se odvíjí od velikosti podniku a regionu realizace projektu.
 • Dotace na projekt je min. 500 tis. Kč a max. 200 mil. Kč

 

Pro region NUTS CZ04 Severozápad, CZ05 Severovýchod, CZ07 Střední Morava, CZ8 Moravskoslezsko

Malý podnik

65 %

Střední podnik

55 %

Velký podnik

45 %

Pro region NUTS CZ02 Střední Čechy, CZ03 Jihozápad, CZ06 Jihovýchod

Malý podnik

55 %

Střední podnik

45 %

Velký podnik

35 %

Kdo může žádat o dotaci?

 • Malé, střední a velké firmy
 • V oblasti železniční dopravy i subjekty až ze 100 % vlastněné veřejným sektorem
 • Zemědělští podnikatelé, podnikatelé v potravinářství, maloobchodní organizace
 • Státní organizace (Správa železnic)

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

Příjem žádostí

Bude upřesněno (2Q-3Q 2024)

Na co lze čerpat

Zateplení, vegetační střechy, modernizace rozvodů...

Kolik může projekt získat

35-65 %

Kdo může čerpat

Malé, střední, velké podniky a další
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás!
Kontakt

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?