RES+ - Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Otevřený

Dotace až 50 % na instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) s instalovaným výkonem nad 1 MWp.

Číst více
Dotace: RES+

Co lze z dotačního titulu financovat?

Instalace nových fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) s instalovaným výkonem nad 1 MWp. Podporovány jsou:

  • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (dále jen „DS/PS“)
  • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE

 

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE (viz opatření a)) mohou být dále podpořeny:

  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody (dále jen elektrolyzér)

Kolik můžete získat?

  • Míra podpory může být max. 50 %

Kdo může žádat o dotaci?

  • Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje
  • Požadavek na držení licence je relevantní pouze v případě, že tato povinnost vyplývá z aktuálně platných právních předpisů

Kde je možné projekt realizovat?

Projekt lze realizovat na území celého Česka.

Kdy začít s přípravou žádosti

Právě nyní

Příjem žádostí

Od 15. 5. 2024 do 10. 9. 2024

Na co lze čerpat

Instalace nových fotovoltaických elektráren

Kolik může projekt získat

Až 50 %
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?