Obnova stability svahů

Otevřený

Dotace až 80 % na obnovu stability svahů a stabilizaci a sanaci extrémních svahových nestabilit. Nejen pro obce a fyzické osoby podnikající. Výzva č. 71.

Číst více
Dotace Obnova stability svahů

Co lze financovat?

 • Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost
 • Stabilizování a sanace skalních řícení ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je max. 80 %

Kdo může žádat o dotaci?

 • Obce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Rezortní organizace MŽP
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • Fyzické osoby podnikající
 • Fyzické osoby nepodnikající

Kde je možné projekt realizovat?

Celé Česko

Příjem žádostí

Od 20.3.2024 do 15.11.2024

Kolik může projekt získat

Max. 80 %

Kdo může čerpat

Obce, fyzické osoby podnikající a nepodnikající...

Na co lze čerpat

Stabilizace a sanace svahových nestabilit a skalních řícení
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?