Udržitelné hospodaření s vodou

Otevřený

Dotace až 60 % pro malé, střední a velké podniky na zavádění opatření pro úsporu spotřeby vody.

Číst více
Dotace - Udržitelné hospodaření s vodou

Co lze financovat?

 • Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů
 • Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity
 • Úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku
 • Úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku

 

Pozor, z výzvy nemůže být podpořeno čištění nebo změna kvality a zdrojů vody nebo jejich kapacity; výzkumné a vývojové projekty a projekty zaměřené na úsporu vody mimo vodní hospodářství podniku; nákup mobilní techniky nebo zařízení využívající nebo zpracovávající fosilní paliva.

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek
 • Stavební práce a dodávky (pouze v rozsahu prací nezbytně nutných pro realizaci opatření)

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je 40-60 %, vždy podle velikosti podniku
 • Minimální výše dotace je 1 mil. Kč
 • Maximální výše dotace je 100 mil. Kč
 • Aktuálně je na výzvu alokováno 1,2 mld. Kč

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

Příjem žádostí

Do 28. 6. 2024

Na co lze čerpat

Opatření na úsporu spotřeby vody

Kolik může projekt získat

40-60 %, max. 100 mil. Kč

Kdo může čerpat

Malé, střední a velké podniky
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?