Inovační vouchery

Otevřený

Dotace až 75 % pro malé a střední podniky na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb. 

Číst více
Dotace OP TAK: Inovační vouchery

Co lze financovat?

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

Projekt musí být v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky
(Národní RIS3 strategie).

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • měření
 • diagnostika
 • testování
 • zkoušky
 • rozbory
 • analýzy
 • ověřování
 • certifikace výrobku
 • výpočty
 • návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení
 • modelování
 • vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu
 • optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů

Kolik můžete získat? 

 • Výše dotace je 50 000-1 000 000 Kč

Míra podpory je:

 • u projektů s rozpočtem do 499 999 Kč je maximální míra podpory 75 %
 • u projektů s rozpočtem 500 000-1 999 999 Kč je maximální míra podpory 50 %

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

příjem žádostí

Do 31. 5. 2024

na co lze čerpat

Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací

kolik může projekt získat

50-75 %

kdo může čerpat

MSP
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?