RES+ - Fotovoltaické elektrárny 10 kW-5 MW s vlastní spotřebou

Otevřený

Dotace 50 %  pro malé, střední a velké firmy i v Praze na instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) s výkonem nad 50 kWp (resp. 10 kWp) a do 5 MWp s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

Číst více
Dotace: RES+

Co lze z dotačního titulu financovat?

Instalace FVE s výkonem nad 50 kWp (vyjma projektů realizovaných na katastrálním území Prahy, kde je možné realizovat FVE nad 10 kWp) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

  • Instalace nových FVE Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE (viz opatření a)) mohou být dále podpořeny:

  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody, (dále jen elektrolyzér)

Způsobilými výdaji jsou:

  • Přímé realizační výdaje
  • Činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP
  • Vícepráce
  • Propagační opatření

Kolik můžete získat?

  • Míra podpory na projekt může být až 50 %

Kde je možné projekt realizovat?

Projekt lze realizovat na území celého Česka.

Kdy začít s přípravou žádosti

Právě nyní

příjem žádostí

Od 1. 3. 2024 do 31. 10. 2024

na co lze čerpat

Instalace fotovoltaických elektráren

kdo může čerpat

Malé, střední i velké firmy

kolik může projekt získat

Až 50 %
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?