Aplikace III

Připravuje se

Dotační příležitost pro firmy na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na vybrané prioritní oblasti.

Číst více
Dotace Aplikace III

Co lze z dotačního titulu financovat?

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje - se zaměřením na vybrané prioritní oblasti, které mají vysoký potenciál pro vytváření dlouhodobé konkurenční výhody ČR.

Očekávané způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady
 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení  pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku
 • Náklady na smluvní výzkum
 • Náklady na poradenské služby výzkumu a vývoje
 • Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, komponenty  a dodávky

Očekávané možné výstupy projektu:

 • Poloprovoz
 • Ověřená technologie
 • Užitný vzor
 • Průmyslový vzor
 • Prototyp
 • Funkční vzorek
 • Software

Kolik můžete získat?

 • Bude upřesněno po vyhlášení výzvy (4Q)
 • Pokud nedojde k výrazným změnám oproti předešlé výzvě, lze očekávat míru podpory 25-80 %
 • Míra podpory se bude pravděpodobně opět odvýjet od zvolené kategorie činnosti (experimentální vývoj, průmyslový výzkum) a velikosti podniku
 • Pro určení míry podpory bude také klíčové, zda projekt zahrnuje účinnou spolupráci mezi členy konsorcia

Kdo může žádat o dotaci?

 • MSP
 • Malá společnost se střední tržní kapitalizací
 • Společnost se střední tržní kapitalizací
 • Velký podnik, který není malou společností se střední tržní kapitalizací nebo společností se střední tržní kapitalizací, pouze za podmínky realizace projektu v tzv. účinné spolupráci s MSP
 • Výzkumné organizace pouze jako partner                                       

Kde je možné projekt realizovat?

Česko mimo hl. m. Prahu

Příjem žádostí

Bude upřesněno (3Q-4Q 2024)

Na co lze čerpat

Výzkum a vývoj

Kdo může čerpat

MSP, velké podniky, výzkumné organizace

Kolik může projekt získat

Bude upřesněno
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?