Střední firma dotace

Přehled aktuálních i plánovaných dotačních výzev nejen pro střední firmy z evropských i národních fondů. Pomůžeme vám s přípravou i následnou administrací. Nenašli jste, co jste hledali? Spojte se s námi a probereme společně možnosti čerpání dotace pro vás. Využít můžete také bezplatnou konzultaci vašeho dotačního záměru na pravidelné "Ranní kávě s dotacemi". Dotační expert se na vás bude těšit každou středu od 8:30 do 9:00! Připojte se!

Dotační radar

Seznam výzev

Na co

Otevřené výzvy

Otevřený

Obnovitelné zdroje energie - Větrné elektrárny

Dotace 50 až 80 % pro malé, střední a velké podniky na výstavbu větrných elektráren. 

Zobrazit výzvu
Otevřený

Úspory energií

Dotace 35-65 % pro malé, střední a velké podniky na projekty spojené s úsporou konečné spotřeby energie. Zateplujte, modernizujte rozvody a trakční napájecí stanice, či třeba instalujte vegetační střechy.

Zobrazit výzvu
Otevřený

HEAT - Modernizace tepláren (SZTE)

Dotace až 80 % na rekonstrukci nebo náhradu zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Inovační vouchery

Dotace až 75 % pro malé a střední podniky na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb. 

Zobrazit výzvu
Otevřený

Technologické platformy

Dotace až 75 % pro malé, střední i velké podniky na rozvoj činností technologických platforem.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Podnikové vzdělávání

Dotace 95 % na další profesní vzdělávání zaměstnanců (s důrazem na osoby ve věku 55 let a více).

Zobrazit výzvu
Otevřený

Poradenství

Dotace 50 % pro malé a střední podniky na nákup poradenských služeb vedoucích k získání nových certifikátu potřebných pro podnikání a průmysl či zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků.

Zobrazit výzvu
Otevřený

The Country for the Future - Inovace do praxe

Dotace 50 % pro malé a střední podniky na inovace produktů, postupů či způsobů organizace. Podpora se vztahuje na projekty, které současně přispívají k digitalizaci a přinášejí nové možnosti v oblastech jako je systémová integrace, analýza velkých dat, robotika a dalších oblastech digitalizace. 

Zobrazit výzvu
Otevřený

Spolupráce škol a firem

Dotace 60-70 % pro malé a střední podniky na zavedení praktického vyučování ve firmě. Podporu lze využít nejen na nákup strojů, nábytku, HW/SW a lektory.

Zobrazit výzvu

Připravované výzvy

Připravuje se

RES+ - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Dotace až 80 % na instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

RES+ - Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Dotace až 80 % na instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) s instalovaným výkonem nad 1 MWp.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Památky

Dotace 60-70 % na revitalizaci a vybavení pro činnost památek. Výzva č. 51 a 52. 

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Potenciál

Dotace 20-70 % pro malé, střední i velké podniky na rozvoj či založení center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Pořiďte technologie, zařízení a jiné vybavení.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Technologie MAS (CLLD)

Dotace 50 % pro malé a střední podniky nejen na projekty robotizace, digitalizace a automatizace.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Digitální podnik - Virtuální podnik

Dotace 30-40 % pro malé a střední podniky na digitální transformaci firmy, pořízení logistických technologií, zlepšení kybernetické bezpečnosti a mnohého dalšího.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Marketing

Dotace 50 % pro malé a střední firmy na účast na výstavách a veletrzích v zahraničí.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Čistírny odpadních vod a kanalizace

Dotace 70 % nejen pro obce a městské části na výstavbu centrálních čistíren odpadních vod, výstavbu či dostavbu kanalizace, ale i retenčních nádrží. Výzva č. 42.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Úprava lesních porostů

Dotace 80 % nejen pro obce, kraje a podnikatelské subjetky na úpravu lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě. Financujte třeba umělou výsadbu a výchovnou či obnovní těžbu. Výzva č. 39.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Obnovitelné zdroje energie - malé vodní elektrárny

Dotace pro malé, střední i velké podniky na stavbu a modernizaci malých vodních elektráren.

Zobrazit výzvu
Připravuje se

Obnovitelné zdroje energie - vtláčení biometanu

Dotace pro malé, střední a velké podniky na transformaci stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu a na výstavbu nových výroben biometanu. 

Zobrazit výzvu

Potřebujete poradit
poskytneme Vám bezplatnou konzultaci!