Záruka Elektromobilita

Otevřený

Nakupte elektromobily a dobíjecí stanice s příspěvkem až 450 tis. Kč a úvěrem až 2,5 mil. Kč. Přílěžitost pro malé, střední i velké firmy v celém Česku.

Číst více
Dotace Záruka Elektromobilita

Co lze z dotačního titulu financovat?

Dotační výzva se zaměřuje na podporu nákupu bezemisních vozidel a budování neveřejné dobíjecí infrastruktury podnikatelskými subjekty.

 • Silniční vozdila: M1 (osobní), N1 a N2 do 4,25t (nákladní)
 • Pořízení neveřejných dobíjecích stanic v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřeby

 

Pozor, vozidlo musí být nové (dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu a mít najeto méně než 6 000 km).

Zároveň platí 24měsíční podmínka zákazu prodeje podpořeného vozidla nebo dobíjecí stanice od data vyplacení finančního příspěvku.

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • Dlouhodobý hmotný majetek

Kolik můžete získat?

 • Podpora je poskytována formou portfoliové bankovní záruky za komerční úvěr od leasingové společnosti či komerční banky spolu v kombinaci s finančním příspěvkem (dotační složkou)
 • Na výzvu je aktuálně alokováno přes 1,9 mld. Kč

Záruka

 • Záruka je poskytována pouze k úvěrům spolupracujících partnerů, kteří mají s NRB uzavřenu smlouvu o podmínkách poskytování portfoliových záruk v programu Záruka Elektromobilita
 • Záruku lze poskytnout až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru
 • Délka ručení nepřesáhne 5 let
 • Po dobu ručení neplatí příjemce podpory žádný poplatek správci finančního nástroje
 • Zajištění zaručovaného úvěru bude nastaveno dle dohody mezi příjemcem podpory a spolupracující bankou.

Úvěr

a) Výše zaručovaného úvěru pro 1 bezemisní vozidlo:

 • Kategorie M1 od 300 tis. Kč až 1,5 mil. Kč
 • Kategorie N1 od 300 tis. Kč až 2 mil. Kč
 • Kategorie N2 do 4,25 t a FCEV od 300 tis. Kč až 2,5 mil. Kč

b) Výše zaručovaného úvěru na 1 dobíjecí stanici typu:

 • AC max. 100 tis. Kč
 • DC do 40 kW max. 250 tis. Kč
 • DC nad 40 kW max. 400 tis. Kč

 

 • Úroková sazba zaručovaného úvěru je stanovena dle dohody mezi konečným příjemcem podpory a spolupracujícím partnerem
 • Délka úvěru činí minimálně 12 měsíců
 • V rámci 1 projektu (1 záruka = 1 úvěr) je možné pořídit Flotilu vozidel a dobíjecí stanice až od výše limitu DE MINIMS pro konkrétního příjemce.
 • Pořízení dobíjecí stanice musí vždy vázat na pořízený vůz (nelze pořizovat více stanic v rámci projektu než je počet pořízených vozidel).

Finanční příspěvek na vozidlo

 • Kategorie M1 – příspěvek: max. 200 tis. Kč/vozidlo
 • Kategorie N1 – příspěvek: max. 250 tis. Kč/vozidlo
 • Kategorie N2 a FCEV – příspěvek: max. 300 tis Kč/vozidlo

Finanční příspěvek na dobíjecí stanici

 • Dobíjecí stanice AC – příspěvek: max. 50 tis. Kč/dobíjecí stanice
 • Dobíjecí stanice DC do 40 kW – příspěvek: max. 100 tis. Kč/dobíjecí stanice
 • Dobíjecí stanice DC nad 40 kW – příspěvek: max. 150 tis Kč/dobíjecí stanice

Kdo může žádat o dotaci?

 • Malé, střední a velké firmy

Kde je možné projekt realizovat?

Česko

Kdy začít s přípravou žádosti

Právě nyní!

Příjem žádostí

Od 18. 3. 2024 do 30. 9. 2025

Na co lze čerpat

Nákup elektromobilu, dobíjecí stanice

Kolik může projekt získat

Příspěvek až 300 tis. Kč/vozidlo, Úvěr až 1,5 mil. Kč

Kdo může žádat o dotaci

Malé, střední a velké firmy
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?