Energetická infrastruktura – OZE v LDS

Připravuje se

Dotace pro malé, střední i velké firmy až 50 % na modernizaci silové infrastruktury a instalaci chytrých prvků distribučních sítí. 

Číst více
Dotace Energetická infrastruktura – OZE v LDS

Co lze financovat?

A) Modernizace silové (konvenční) infrastruktury

  • Posílení venkovního vedení/kabelového vedení
  • Výstavba a modernizace rozvodny/elektrické stanice
  • Nákup a instalace rozváděčů/transformátorů
  • Nákup a instalace vnitřní TS, kobky TS, dovybavení TS/přípoložek trubky HDPE a optického kabelu/trafostanice (TS) stožárové, kioskové a zděné.

B) Instalace chytrých prvků distribučních sítí

  • Dálková ovládání, sledování automatizace, regulace, inteligentní měření apod.

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

  • Dlouhodobý hmotný majetek
  • Dlouhodobý nehmotný majetek

Kolik můžete získat? 

  • Míra podpory je 50 %
  • Minimální výše dotace je 1,5 mil. Kč
  • Maximální výše dotace je 100 mil. Kč

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

Příjem žádostí

Do 30. 12. 2024

Na co lze čerpat

Modernizace silové infrastruktury, instalace chytrých prvků

Kolik může projekt získat

50 %, max. 100 mil. Kč

Kdo může čerpat

Malé, střední a velké podniky
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás!
Kontakt

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?