Ministerstvo životního prostředí dotace

Přehled aktuálních i plánovaných dotačních výzev poskytovaných Ministerstvem životního prostředí. Pomůžeme vám s přípravou i následnou administrací. Nenašli jste, co jste hledali? Spojte se s námi a probereme společně možnosti čerpání dotace pro vás. Využít můžete také bezplatnou konzultaci vašeho dotačního záměru na pravidelné "Ranní kávě s dotacemi". Dotační expert se na vás bude těšit každou středu od 8:30 do 9:00! Připojte se!

Dotační radar

Seznam výzev

Pro koho

Otevřené výzvy

Otevřený

Zdroje pitné vody

Dotace 70 % pro obce na realizaci či regeneraci stávajících zdrojů energie a instalaci nezbytné technologie. 

Zobrazit výzvu
Otevřený

Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

Dotace na snížení energetické náročnosti veřejných budov. Výzva č. 37 a 38.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Stacionární zdroje znečišťování ovzduší

Dotace na náhradu nebo rekonstrukci stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů. Výzva č. 12.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Sběrné dvory

Dotace až 85 % na výstavbu a modernizaci sběrných dvorů, zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr, či například na zavedení systémů pro oddělený sběr. 

Zobrazit výzvu
Otevřený

RE-USE centra

Dotace 85 % na re-use centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadů.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Materiálové využití odpadů

Dotace až 85 % na materiálové využití odpadů. 

Zobrazit výzvu
Otevřený

Kompostéry

Dotace 70 % na pořízení domácích kompostérů a komunitní kompostování.

Zobrazit výzvu
Otevřený

Udržitelné nakládání s odpady

Dotace až 85 % pro obce a městské části na sběrné dvory či systémy pro separaci, sběr a svoz. Výzva č. 4.

Zobrazit výzvu

Potřebujete poradit
poskytneme Vám bezplatnou konzultaci!