Modernizace vzdělávacích environmentálních center

Připravuje se

Dotace 80 % nejen pro obce, kraje a výzkumné organizace na modernizaci vzdělávacích environmentálních center. Výzva č. 65.

Číst více
Dotace na modernizaci vzdělávacích environmentálních center

Co lze financovat?

 • Předmětem výzvy je podpora modernizace zázemí centra zaměřeného na klimatické vzdělávání - komplexní modelová řešení
 • Podporovány budou takové projekty, které budou zahrnovat modernizaci objektu a volitelně pak další aktivity (vybavení a pomůcky pro interiér a exteriér, terénní úpravy)
 • Nebudou podporovány projekty zaměřené pouze na pořízení vybavení, pomůcek nebo terénní úpravy

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je 80 %
 • Bude upřesněno po vyhlášení výzvy

Kdo může žádat o dotaci?

 • Obce
 • Městské části hlavního města Prahy dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Organizační složky státu
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nadace a nadační fondy
 • Ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby

Kde je možné projekt realizovat?

Celé Česko

Příjem žádostí

Do 31. 1. 2025

Kolik může projekt získat

80 %

Kdo může čerpat

Obce, MČ, kraje, VŠ, spolky...
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?