Chemická recyklace odpadů

Otevřený

Dotace 85 % na budování a modernizaci zařízení pro chemickou recyklaci odpadů. Výzva č. 62.

Číst více
Dotace: Chemická recyklace odpadů

Co lze financovat?

Výzva se zaměřuje na budování a modernizaci zařízení pro chemickou recyklaci odpadů. 

 • Výstavba/modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů
 • V rámci aktivity budou podporována pouze zařízení, která alespoň z 80 % zpracovávají odpad těchto katalogových čísel dle Katalogu odpadů: plasty 15 01 02 a 20 01 39, a plasty vzniklé úpravou odpadu komunálního původu 19 12 04 a 19 12 12
 • Výstupy ze zařízení musí alespoň ze 70 % směřovat k následnému materiálovému využití
 • U projektů, které zpracovávají více než 9 217 t odpadu ročně, je třeba provést individuální posouzení klimatického dopadu dle Technických pokynů pro prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je 85 %
 • Na výzvu je alokováno 200 mil. kč

Kdo může žádat o dotaci?

 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Městské části hl. města Prahy
 • Zájmová sdružení právnických osob

Kde je možné projekt realizovat?

Celé Česko

Příjem žádostí

Do 28. 6. 2024

Na co lze čerpat

Budování a modernizace zařízení

Kolik může projekt získat

85 %

Kdo může čerpat

Kraje, obce, VV, výzkumné organizace...
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?