Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Otevřený

Dotace 50 % na snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické účinnosti v gastroprovozech, prádelnách a dalších technologických zařízeních ve veřejných budovách a infrastruktuře. Výzvy č. 63 a 64.

Číst více
Dotace na snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů

Co lze financovat?

Podpora směřuje ke zlepšování energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů.

 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. školských, sociálních, či zdravotnických zařízení)
 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např. sociálních, či zdravotnických zařízení)
 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je 50 %
 • Na každou z výzev je aktuálně alokováno 600 mil. Kč

Kdo může žádat o dotaci?

 • Církve a náboženské společnosti
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP)
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti
 • Národní podnik
 • Obce
 • Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem)
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace
 • Státní podniky
 • Veřejnoprávní instituce
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení

Kde je možné projekt realizovat?

 • Výzva č. 63 - Méně rozvinuté regiony - Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj a Zlínský kraj
 • Výzva č. 64 - Přechodné regiony - Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina

Příjem žádostí

Do 3. 3. 2025

Kolik může projekt získat

50 %

Kdo může čerpat

Obce, kraje, VŠ, státní podniky...
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?