Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny

Otevřený

Dotace pro subjekty činné v odvětví zemědělské prvovýroby na podporu přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny. Výzva č. 76.

Číst více
Dotace OP ŽP - Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny

Co lze financovat?

Výzva se zaměřuje na podporu přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny.

Podpořeny budou projekty věnující se předcházení, minimalizaci a nápravě škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů.

Kolik můžete získat?

  • Míra podpory je 100 %

Kdo může žádat o dotaci?

  • Subjekty činné v odvětví zemědělské prvovýroby bez ohledu na právní formu v případě financování v režimu Nařízení 1408/2013 – podpora de minimis
  • V případě financování mimo režim veřejné podpory je výčet oprávněných žadatelů uveden v kapitole D.6.1.2 PrŽaP 

Kde je možné projekt realizovat?

Území celého Česka

Příjem žádostí

Do 31. 10. 2024

Na co lze čerpat

Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů

Kolik může projekt získat

100 %

Kdo může čerpat

Subjekty činné v odvětví zemědělské prvovýroby
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?