Podpora operačních skupin a projektů EIP

Připravuje se

Dotace na podporu přenosu výsledků výzkumu a inovací do praxe v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Číst více
Dotace  - Podpora operačních skupin a projektů EIP

Co lze financovat?

Intervence je zacílena na přenos výsledků výzkumu/inovací do praxe v zemědělství/potravinářství a lesnictví, a to prostřednictvím spolupráce členů v tzv. operační skupině EIP. Podpora operačních skupin EIP povede dlouhodobě zejména ke zlepšení propojení mezi praxí a výzkumem a také umožní postupně budovat sociální kapitál, který české zemědělství a lesnictví podpoří v rozvoji toku znalostí, informací a zejména v tvorbě a šíření inovací.

Jedná se v tomto případě o aktivitu iniciovanou zdola jedním z aktérů operační skupiny, která může být (není však nutné) facilitována zejména poradci v roli brokerů.

Intervence podpoří tři základní typy EIP projektů: inovace spojená s investicí (zejména inovace v technologiích) nebo inovace bez investice (např. inovace organizační či změny technologických postupů) v oblasti zemědělství/potravinářství. V oblasti lesnictví budou podpořeny inovace bez investičních nákladů.

Kolik můžete získat?

  • Bude upřesněno po vyhlášení výzvy

Kdo může žádat o dotaci?

  • Operační skupina žádá o dotaci prostřednictvím podnikatelského subjektu (zemědělský podnikatel, výrobce potravin)
  • V případě operačních skupin zaměřených na lesnictví je žadatelem držitel lesa

Kde je možné projekt realizovat?

Česko mimo hl. m. Prahu

Příjem žádostí

Bude upřesněno (podzim 2024)

Na co lze čerpat

Bude upřesněno

Kolik může projekt získat

Bude upřesněno

Kdo může čerpat

Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, držitel lesa
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?