Inovace při zpracování zemědělských produktů

Připravuje se

Dotace na rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Číst více
Dotace - Inovace při zpracování zemědělských produktů

Co lze financovat?

Intervence je zaměřena na rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Jedná se o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití.

Technologie, produkty nebo procesy musí být minimálně pro odvětví v ČR nové (nebo podstatně zdokonalené). To zahrnuje významná zlepšení technických vlastností, komponentů a materiálů, software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristik. Nová technologie, produkt nebo proces musí být vyvinuty ve spolupráci s výzkumným subjektem.

Kolik můžete získat?

  • Bude upřesněno po vyhlášení výzvy

Kdo může žádat o dotaci?

  • Žadatelem může být uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt je výrobce potravin nebo výrobce krmiv a minimálně jeden subjekt z uskupení je výzkumnou institucí
  • Uskupení žádá prostřednictvím výrobce potravin nebo výrobce krmiv

Kde je možné projekt realizovat?

Česko mimo hl. m. Prahu

Příjem žádostí

Bude upřesněno (podzim 2024)

Na co lze čerpat

Bude upřesněno

Kolik může projekt získat

Bude upřesněno

Kdo může čerpat

Uskupení min. 2 subjektů
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?