Investice do obnovy kalamitních ploch

Připravuje se

Dotace pro zemědělce na odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů včetně přípravy ploch po kalamitních těžbách před zalesněním, umělou obnovu sadbou a síjí na plochách po kalamitách, ochranu porostů v rámci realizace projektu.

Číst více
Dotace Investice do obnovy kalamitních ploch

Co lze financovat?

Intervence reaguje na jeden z prioritních problémů, kterým je snížená odolnost a zhoršený zdravotní stav lesních ekosystémů s kalamitním výskytem abiotických vlivů (sucho, bořivý vítr, apod.), případně biotických činitelů, přičemž obnova porostů po kalamitách přispěje k vyšší odolnosti a lepšímu zdravotnímu stavu lesních ekosystémů.

Intervence je zaměřena na potřebu zajištění obnovy, péče a výchovy lesních porostů v souvislosti s následky kalamitních situací, kdy vznikly rozsáhlé plochy, na kterých je nutné zajistit obnovu lesních porostů.

Podpora se vztahuje na odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů včetně přípravy ploch po kalamitních těžbách před zalesněním, umělou obnovu sadbou a síjí na plochách po kalamitách, ochranu porostů v rámci realizace projektu.

Kolik můžete získat?

  • Bude upřesněno po vyhlášení výzvy

Kdo může žádat o dotaci?

  • Vlastník zemědělských pozemků
  • Nájemce zemědělských pozemků
  • Pachtýř zemědělských pozemků
  • Vypůjčitel zemědělských pozemků

Kde je možné projekt realizovat?

Česko mimo hl. m. Prahu

Příjem žádostí

Bude upřesněno (podzim 2024)

Na co lze čerpat

Bude upřesněno

Kolik může projekt získat

Bue upřesněno

Kdo může čerpat

Vlastník, nájemce lesních pozemků...
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?