Investice do zemědělských podniků

Připravuje se

Dotace pro zemědělce na investice v živočišné a rostlinné výrobě.

Číst více
Dotace Investice do zemědělských podniků

Co lze financovat?

Podpora je zaměřena na investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro další činnost.

Kolik můžete získat?

  • Bude upřesněno po vyhlášení výzvy

Kdo může žádat o dotaci?

  • Zemědělský podnikatel - včetně školních statků a státních podniků, pokud splňují definici zemědělského podnikatele

Kde je možné projekt realizovat?

Česko mimo hl. m. Prahu

Příjem žádostí

Bue upřesněno (podzim 2024)

Na co lze čerpat

Bude upřesněno

Kolik může projekt získat

Bude upřesněno

Kdo může čerpat

Zemědělský podnikatel
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?