Sociální bydlení II

Otevřený

Dotace na zlepšení kvality a dostupnosti sociálního bydlení. Podpora jde směrem k pořízení bytů, bytových domů i nebytových prostor a jejich adaptaci pro potřeby sociálního bydlení.

Číst více
Dotace IROP - Sociální bydlení

Výzva č. 101 a 102

Co lze financovat?

Podpora zlepšení kvality a dostupnosti sociálního bydlení.

Výzvy jsou ze specifického cíle 4.2, který je zaměřen na sociální infrastrukturu.

Podporu lze získat na pořízení bytů, bytových domů i nebytových prostor a jejich adaptaci pro potřeby sociálního bydlení. Výzvy pomohou také s pořízením nezbytného základního vybavení. Nově vzniklé byty jsou tedy určeny pro osoby, které v důsledků nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.

Kolik můžete získat?

 • Minimální výše způsobilých výdajů je 500 000 Kč
 • Maximální výše způsobilých výdajů je 90 000 000 Kč

Kdo může žádat o dotaci?

 • Obce
 • Kraje
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi
 • PO OSS
 • Církve
 • Církevní organizace
 • NNO, které min. 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení či úspěšně realizovaly projekt sociálního bydlení v Operačním programu Zaměstnanost

Kde lze projekt realizovat?

 • Výzva č. 101 - Méně rozvinuté regiony - Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj
 • Výzva č. 102 - Přechodné regiony -  Vysočina, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský a Jihomoravský kraj

Příjem žádostí

Od 21. 2. 2024 do 21. 2. 2025

Na co lze čerpat

Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor...

Kolik může projekt získat

max. 90 mil. Kč

Kdo může čerpat

Obce, kraje, církve...
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?