RES+ - Fotovoltaické elektrárny na veřejných budovách

Otevřený

Dotace pro obce až 75 % na instalaci FVE s výkonem do 1MWp na veřejných budovách.

Číst více
Dotace RES+

Co lze z dotačního titulu financovat?

Instalace nových fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy (dále jen „DS/PS“).

  • Instalace nových FVE - Projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách, či jiné infrastruktuře, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE (viz opatření a)) mohou být dále podpořeny:

  • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE
  • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP

Kolik můžete získat?

  • Míra podpory může být max. 75 %

Kdo může žádat o dotaci?

  • Obce na území Česka s maximálním počtem obyvatel 3000 k 1. 1. 2023 (dle údajů ČSÚ)

Kde je možné projekt realizovat?

Projekt lze realizovat na území celého Česka.

Kdy začít s přípravou žádosti

Právě nyní

Příjem žádostí

Od 1. 3. 2024 do 31. 10. 2024

Na co lze čerpat

Instalace FVE do 1 MWp

Kolik může projekt získat

Až 75 %

Kdo může čerpat

Obce (do 3000 obyv.)
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?