Investice do nezemědělských činností

Uzavřeno

Dotace až 60 % na investice do staveb a technologií souvisejících s diverzifikací.

Číst více
Dotace Investice do nezemědělských činností

Co lze financovat?

Cílem intervence je podnítit ekonomickou aktivitu na venkově a s tím související podporu zaměstnanosti v dané lokalitě a zachování či rozvoj služeb ve venkovských oblastech.

Podpora má zemědělským podnikatelům napomoci diverzifikovat do nezemědělského podnikání, zejména do stavebních a technologických investic tak, aby byl zajištěn nový zdroj příjmů z těchto činností. Typickými možnostmi diverzifikace jsou nepotravinářské využití zemědělské produkce, obnova řemeslné výroby, maloobchod, zpracování dřeva, specializované stavební činnosti či agroturismus.

Podporované záměry:

  • A) Vybrané nezemědělské činnosti
  • B) Agroturismus
  • C) Zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

Kolik můžete získat?

  • Míra podpory: 25-60 %, v návislosti na velikosti podniku a regionu realizace 
  • Minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace: 200 000,- Kč/projekt
  • Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace: 10 000 000,- Kč/projekt

Kdo může žádat o dotaci?

  • Zemědělský podnikatel - kategorie mikropodnik, malý nebo střední podnik, který podniká v zemědělské výrobě

Kde je možné projekt realizovat?

Česko mimo hl. m. Prahu

Příjem žádostí

Do 21.5.2024

Na co lze čerpat

Investice do staveb a technologií

Kolik může projekt získat

Až 60 %

Kdo může čerpat

Zemědělští podnikatelé
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?