Přeměna porostů náhradních dřevin

Uzavřeno

Dotace 100 % na snížení zakmenění, odstranění původního porostu, či například přípravu ploch před zalesněním.

Číst více
Dotace Přeměna porostů náhradních dřevin

Co lze financovat?

Podpora je zaměřena na rekonstrukce porostů náhradních dřevin.

Cílem je napravit nedořešené důsledky imisního zatížení 70. a 80. let minulého století. Z důvodu kalamitní situace byly v imisních zónách vysázeny tzv. porosty náhradních dřevin, které jsou nyní v rozkladu. Podpora bude poskytována na přeměnu těchto porostů, např. snížení zakmenění za účelem podsadby, odstranění původního porostu za účelem obnovy, přípravu ploch před zalesněním včetně rozhrnování valů, umělou obnovu sadbou, ochranu založeného porostu nebo ochranu melioračních a zpevňujících dřevin na obnovních prvcích.

Kolik můžete získat?

  • Míra podpory: 100 % způsobilých výdajů
  • Minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace: 100 000Kč/projekt
  • Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace: 40 000 000 Kč/projekt
  • Maximální výše dotace na jednoho příjemce: 300 000 000 Kč

Kdo může žádat o dotaci?

  • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků
  • Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků

Kde je možné projekt realizovat?

Česko mimo hl. m. Prahu

Příjem žádostí

Do 21.5.2024

Na co lze čerpat

Rekonstrukce porostů náhradních dřevin

Kolik může projekt získat

100 %

Kdo může čerpat

Vlastník, nájemce, pachtýř...
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?