Neproduktivní investice v lesích

Uzavřeno

Dotace 100 % na činnosti využívající společenského potenciálu lesů a vedoucí ke zvyšování jejich environmentálních a společenských funkcí.

Číst více
Dotace Neproduktivní investice v lesích

Co lze financovat?

Podpora směřuje ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů.

Konkrétně bude možné získat dotační podporu na:

 • Aktivity věnující se posílení rekreační funkce lesa (např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení významných přírodních prvků, výstavba herních, naučných a fitness prvků)
 • Opatření k usměrňování návštěvnosti území (např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závor)
 • Opatření k údržbě lesního prostředí (např. odpadkové koše)
 • Opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (např. mostky, lávky, zábradlí, stupně)
 • Nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory: 100 % způsobilých výdajů
 • Minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace: 100 000 Kč/projekt
 • Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace: 3 000 000 Kč/projekt
 • Maximální výše dotace na jednoho příjemce: 50 000 000 Kč

Kdo může žádat o dotaci?

 • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL
 • Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL

Kde je možné projekt realizovat?

Projekt lze realizovat na PUPFL na území Česka mimo zvláště chráněná území, oblasti Natura 2000 a území hl. města Prahy.

Příjem žádostí

Do 21.5.2024

Na co lze čerpat

Značení, přístřešky, lávky...

Kolik může projekt získat

100 %

Kdo může čerpat

Vlastník, nájemce, pachtýř...
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?