Vodohospodářská opatření v lesích

Uzavřeno

Dotace až 100 % na realizaci preventivních protipovodňových opatření a snižování rozsahu škod. 

Číst více
Dotace Vodohospodářská opatření v lesích

Co lze financovat?

Podpora je zaměřena na realizaci preventivních opatření před povodňovými situacemi a snížení rozsahu škod způsobených těmito extrémními jevy.

Podpořeny budou projekty malého charakteru na retenci vody, např. suché nádrže nebo opatření na zpomalení odtoku vody a snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti vody prostřednictvím hrazení bystřin nebo stabilizací strží a svážných území.

Opatření je zacíleno na PUPFL (pozemek určený k plnění funkcí lesa) na území Česka mimo Prahu a vodní toky, popř. jejich části a vodní útvary, které se nacházejí v rámci PUPFL.

Kolik můžete získat?

  • Míra podpory: 100 % způsobilých výdajů
  • Minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace: 100 000 Kč/projekt
  • Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace: 8 000 000 Kč/projekt
  • Maximální výše dotace na jednoho příjemce: 70 000 000 Kč

Kdo může žádat o dotaci?

  • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL
  • Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL
  • Určený odborný správce PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu a vodní toky, popř. jejich části a vodní útvary, které se nacházejí v rámci PUPFL.

Příjem žádostí

Do 21.5.2024

Na co lze čerpat

Suché nádrže, hrazení bystřin...

Kolik může projekt získat

100 %

Kdo může čerpat

Vlastník, nájemce, pachtýř...
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?