Investice do lesnické infrastruktury

Připravuje se

Dotace až 80 % na investice do lesnické infrastruktury.

Číst více
Dotace Investice do lesnické infrastruktury

Co lze financovat?

Podpora je zaměřena na investice do výstavby nových lesních cest, rekonstrukci stávajících lesních cest a stavební investice do skladů dříví.

Seznam podporovaných záměrů:

  • Investice do lesních cest
  • Stavební investice do skladů dříví

 

V rámci výběru projektů budou preferovány zejména projekty více přispívající ke zlepšení kvality a hustoty lesní cestní sítě.

Kolik můžete získat?

  • Záměr A – 80 % způsobilých výdajů
  • Záměr B – 50 % způsobilých výdajů
  • Minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace: 500 000 Kč/projekt
  • Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace: 12 000 000 Kč/projekt (záměr A) nebo 8 000 000 Kč/projekt (záměr B)
  • Maximální výše dotace na jednoho příjemce: 80 000 000 Kč 

Kdo může žádat o dotaci?

Pro záměr A:

  • Vlastníci lesů nebo osoby s jejich právy hospodařící na min. výměře 3 ha zařízených schváleným lesním hospodářským plánem nebo s protokolárně převzatým separátem lesní hospodářské osnovy.

Pro záměr B:

  • Vlastníci lesů nebo osoby s jejich právy hospodařící na min. výměře 3 ha zařízených schváleným lesním hospodářským plánem nebo s protokolárně převzatým separátem lesní hospodářské osnovy
  • Podnikatelé poskytující služby v oblasti lesnictví a těžby dřeva (CZ-NACE 02)

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

Příjem žádostí

Do 21.5.2024

Na co lze čerpat

Investice do lesních cest, stavební investice do skladů dříví

Kolik může projekt získat

Až 80 %

Kdo může čerpat

Liší se podle záměrů
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás!
Kontakt

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?