Energetické využívání odpadů

Uzavřeno

Dotace 70 % na výstavbu a modernizaci zařízení pro energetické využití odpadů. Výzva č. 61. 

Číst více
Dotace: Energetické využívání odpadů

Co lze financovat?

Výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů (opatření 1.5.9.):

 • Výstavba a modernizace bioplynových stanic.
 • Výroba paliv z odpadů katalogového čísla 20 01 25.

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je 70 %

Kdo může žádat o dotaci?

 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Městské části hl. města Prahy
 • Zájmová sdružení právnických osob
 • Fyzické osoby podnikající
 • Národní podnik

Kde je možné projekt realizovat?

Celé Česko

Příjem žádostí

Do 26. 4. 2024

Na co lze čerpat

Výstavba a modernizace zařízení

Kolik může projekt získat

70 %

Kdo může čerpat

Obce, kraje, VŠ...
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?