Zelená infrastruktura

Otevřený

Dotace 40-100 % nejen pro obce, kraje a městské části na zelenou infrastrukturu ve veřejném prostranství měst a obcí. Výzva č. 63, 64 a 65.

Číst více
Dotace - Zelená infrastruktura

Co lze financovat?

Zelenou infrastrukturu ve veřejném prostranství měst a obcí:

 • Projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu, ozelenění, biodiverzitu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí
 • Revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství
 • Revitalizace a úprava nevyužívaných ploch za účelem vzniku nového veřejného prostranství  

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • Přímé výdaje - pořízení stavby formou výstavby, stavební úpravy, zemní práce a další investice ve vazbě na zelenou infrastrukturu a související opatření, nákup stavby, nákup pozemku, dn z přidané hodnoty
 • Nepřímé, paušální náklady - dokumentace žádosti o podporu, projektová dokumentace a dokumentace pro realizaci projektu, administrativní kapacity a řízení projektu, poplatky, režijní a provozní nákaldy, publicita projektu

Kolik můžete získat?

Míra podpory se liší podle typu žadatele a regionu realizace:

 • Méně rozvinuté regiony: 85-100 %
 • Přechodné regiony: 70-100 %
 • Hl. m. Praha: 40-100 %

Kdo může žádat o dotaci?

 • obce
 • kraje
 • hlavní město Prah
 • městské části hl. m. Prahy
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi / kraji / hl. m. Prahou / městskými částmi hl. m. Prahy
 • církve
 • církevní organizace
 • OSS
 • PO OSS
 • veřejné a státní vysoké školy
 • státní podniky
 • státní organizace
 • veřejné výzkumné instituce 

Kde je možné projekt realizovat?

 • Výzvy 63 + 64: obec, kde probíhá / bude probíhat fyzická realizace projektu, kde vznikají / budou vznikat výstupy projektu, kde jsou / budou realizovány aktivity ve prospěch cílových skupin a kde jsou / budou vynaloženy / proinvestovány výdaje z poskytnuté dotace
 • Výzva 65: městská část Prahy, kde probíhá / bude probíhat fyzická realizace projektu, kde vznikají / budou vznikat výstupy projektu, kde jsou / budou realizovány aktivity ve prospěch cílových skupin a kde jsou / budou vynaloženy / proinvestovány výdaje z poskytnuté dotace 

Příjem žádostí

Do 10. 6. 2024

Na co lze čerpat

Zelená infrastruktura, revitalizace veřejných prostranství...

Kdo může čerpat

Obce, kraje, MČ...

Kolik může projekt získat

40-100 %, podle typu a regionu
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?