Kultura - knihovny

Otevřený

Dotace pro obce a jimi zřizované organizace na revitalizaci a vybavení knihoven.

Číst více
Dotace - Kultura - knihovny

Co lze financovat?

Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven

 • Rekonstrukce knihoven, včetně nové výstavby
 • Návštěvnické a technické zázemí
 • Zařízení pro digitalizaci a aplikační software
 • Technické vybavení knihoven

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • Přímé výdaje: pořízení stavby formou výstavby a stavební úpravy, pořízení majetku a vybavení staveb, pořízení služeb, nákup stavby, dan z přidané hodnoty
 • Nepřímé, paušální výdaje: dokumentace žádosti o podporu, projektová dokumentace a dokumentace pro realizaci projektu, administrativní kapacity a řízení projektu, poplatky, režijní a provozní náklady, publicita projektu

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je 95 %
 • Minimální výše výdajů na jeden projekt je 300 000 Kč
 • Maximální výše výdajů na projekt není stanovena

Kdo může žádat o dotaci?

 • Obce
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi

Kde je možné projekt realizovat?

Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD

 • MRR – Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj
 • PR – Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj 

Příjem žádostí

Do 31. 12. 2023

Na co lze čerpat

Rekonstrukce a vybavení knihoven

Kdo může čerpat

Obce a jimi zřizované organizace

Kolik může projekt získat

95 %
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás!
Kontakt

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?