Kultura - památky a muzea

Otevřený

Dotace 95 % nejen pro obce a vlastníky památek na revitalizaci památek a muzeí.

Číst více
Dotace - Kultura - památky a muzea

Co lze financovat?

Revitalizace kulturních památek

 • revitalizace kulturních památek
 • expozic
 • depozitáře
 • technické zázemí
 • návštěvnická a edukační centra
 • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování
 • evidence a dokumentace mobiliárních fondů
 • parkoviště u památek – max. 10 % celkových způsobilých výdajů. 

Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí

 • revitalizace muzeí
 • expozice
 • depozitáře
 • technické zázemí
 • návštěvnická a edukační centra
 • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování
 • evidence a dokumentace muzejních sbírek
 • ochrana muzejních sbírek 

 

Pozor, v jedné žádosti o podporu nelze uvedené aktivity kombinovat.

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je 95 %
 • Minimální výše výdajů na jeden projekt je 300 000 Kč
 • Maximální výše výdajů na projekt není stanovena

Kdo může žádat o dotaci?

Aktivita Revitalizace kulturních památek:

 • Vlastníci památek
 • Subjekty s právem hospodaření

Aktivita Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí:

 • Obce
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

Kde je možné projekt realizovat?

Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD

 • MRR – Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj
 • PR – Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj 

Příjem žádostí

Do 31. 12. 2027

Na co lze čerpat

Revitalizace památek a muzeí, vybavaní muzeí

Kdo může čerpat

Obce, vlastníci památek...

Kolik může projekt získat

94 %, min. 300 000 Kč
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?