Oběhové hospodářství

Uzavřeno

Dotace až 60 % pro malé a střední podniky na zavádění nových technologií, které přispívají k rozvoji oběhového hospodářství (výroba polotovarů z druhotných surovin, zvýšení recyklovatelnosti...).

Číst více
Dotace - Oběhové hospodářství

Co lze financovat?

 • Znovupoužití vlastního výrobního odpadu
 • Výroba druhotných surovin, polotovaru nebo výrobku z vybraných odpadů
 • Předcházení vzniku odpadů
 • Zvýšení recyklovatelnosti výrobků
 • Protektorování pneumatik
 • Výroba polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin
 • Snížení spotřeby kritických surovin
 • Získávání kritických surovin zpracováním odpadu nebo druhotné suroviny

 

Pozor, výzva nepodporuje pořízení mobilních technologií pro zpracování stavebního a demoličního odpadu.

Druhotná surovina:

Druhotná surovina nahrazuje při výrobě primární surovinu. 

 • Vedlejší produkt
 • Upravený odpad
 • Materiály získané z výrobků  podléhajících zpětnému odběru
 • Nespotřebované vstupní suroviny
 • Materiály předávané k novému využití

Způsobilé výdaje:

 • Pořízení technologií, strojů a zařízení včetně softwaru (dlouhodobý hmotný  a nehmotný majetek)

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je 40-60 %, v závislosti na velikosti podniku
 • Minimální výše podpory je 1 mil. Kč
 • Maximální výše podpory je 100 mil. Kč

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

Příjem žádostí

Do 29. 3. 2024

Na co lze čerpat

Zavádění technologií, nákup storjů a zařízení

Kolik může projekt získat

40-60 %, max. 100 mil. Kč

Kdo může čerpat

MSP, small mid-caps
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?