Zahájení činnosti mladého zemědělce

Uzavřeno

Dotace na zahájení činnosti mladého zemědělce. Lze využít například na nákup, výstavbu či rekonstrukci zemědělských nemovitostí, na pořízení technologií, strojů a osiv, a na investice pro zpracování vlastních produktů a jejich uvádění na trh.

Číst více
Dotace - zahájení činnosti mladého zemědělce

Co lze financovat?

Podpora realizace podnikatelského plánu k zahájení činnosti mladých zemědělců. Mladí zemědělci mohou získat prostředky na:

 • výstavbu a/nebo rekonstrukci zemědělských staveb a pořízení technologií pro živočišnou výrobu
 • výstavbu a/nebo rekonstrukci zemědělských staveb a pořízení technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci včetně investic do sadů a chmelnic
 • výstavbu a rekonstrukci nosných konstrukcí včetně protikroupových systémů v nových výsadbách révy vinné
 • výstavbu a rekonstrukci protikroupových systémů v opětovných výsadbách révy vinné
 • nákup mobilních strojů sloužící pro zemědělskou prvovýrobu
 • úpravu a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby včetně uvádění těchto produktů na trh
 • nákup zemědělských nemovitostí (včetně zemědělské půdy)
 • nákup hospodářských zvířat
 • nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku
 • nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku

 

Budou preferovány zejména projekty zaměřené na zpracování vlastní produkce, na vybrané druhy výroby a komodit, nebo komplexnější projekty.

Kolik můžete získat?

 • Základní sazba bude 1 500 000 Kč = částka, která pokryje 50 % stálých aktiv.
 • Pokud bude podnikatelský plán zahrnovat zpracování vlastní produkce = 2 030 000 Kč.

Kdo může žádat o dotaci?

 • Mladý začínající zemědělec

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

příjem žádostí

Do 12. 9. 2023

kolik může projekt získat

1 500 tis. Kč / 2 030 tis. Kč

kdo může čerpat

Mladý začínající zemědělec
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?