Investice do zpracování zemědělských produktů

Uzavřeno

Dotace až 50 % na investice do zpracování zemědělských produktů. Investujte do finální úpravy, balení či značení výrobků, do skladování výrobků a surovin, či třeba do zařízení na čištění odpadních vod.

Číst více
Dotace - investice do zpracování zemědělských produktů

Co lze financovat?

Podpořeny budou pouze investiční výdaje:

 • pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů
 • výstavba, modernizace a rekonstrukce budov včetně nezbytného zázemí stavby, manipulační plochy a bourací práce
 • investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů včetně provozních laboratoří, výdajů na související hardware a software a investic vedoucích k zachování kvality produktů při přepravě
 • investice na výstavbu a rekonstrukci čistírny odpadních vod ve zpracovatelském provozu včetně jejího zařízení
 • investice související se skladováním zpracovávaných surovin a výrobků, včetně expedičních skladů zpracovatele
 • investice související se skladováním druhotných surovin vznikajících při zpracování
 • investice do znovuvyužití odpadních vod
 • investice související s uváděním zemědělských produktů na trh (výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, prodejní automaty, vybavení prodejen)
 • investice související s tvorbou e-shopů a internetových stránek (počítačový hardware a software)
 • dopravní prostředky pro rozvoz potravin a krmiv – jedná se o dopravní prostředky s prostorem pro přepravu nákladu větším než je prostor pro přepravu osob

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je 30 % 
 • Může být navýšeno o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro mikro a malé podniky
 • Minimální výše dotace je 100 000 Kč
 • Maximální výše dotace je 30 000 000 Kč

Kdo může žádat o dotaci?

Odvýjí se od typu záměru:

 • Záměr A - Zemědělský podnikatel splňující definici mikdo, malého či středního podniku
 • Zámeš B - Výrobce potravin, či výrobce krmiv splňující definici mikro, malého či středního podniku; začínající podnikatel, který nemůže prokázat příjmy ze zemědělské prvovýroby
 • Záměr C - Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv, který je velkým podnikem

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

příjem žádostí

Do 12. 9. 2023

na co lze čerpat

Nákup zařízení

kolik může projekt získat

30-40 %, max. 30 mil. Kč

kdo může čerpat

Zemědělský podnikatel
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?