Investice do zemědělských podniků

Uzavřeno

Dotace až 60 % na investice do zemědělských podniků. Financujte stavby a technologie sloužící pro živočišnou, rostlinnou a školkařskou výrobu. Nakupte speciální mobilní stroje pro zemědělskou výrobu.

Číst více
Dotace - investice do zemědělských podniků

Co lze financovat?

Budou podpořeny investice v následujících oblastech:

 • Živočišná výroba
 • Rostlinná a školkařská výroba
 • Nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
 • Nádrže na zadržení srážkových vod ze střech zemědělských budov
 • Retenční nádrže
 • Obecné náklady spojené s přípravou a realizací projektu (pouze pro záměr a) a b))
 • Mobilní oplocení (pouze pro záměr a) a b))

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je 40 % 
 • Může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro zemědělce podnikající v ekologickém zemědělství
 • Minimální částka dotace je 250 000 Kč
 • Maximální částka dotace je 30 000 000 Kč

Kdo může žádat o dotaci?

 • Zemědělský podnikatel, který podniká v zemědělské výrobě.
 • Skupina zemědělců, tj. korporace, jejímiž členy jsou výhradně zemědělští prvovýrobci a předmětem její činností je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí se zajištěním odbytu, skladování a posklizňové úpravy a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.
 • Příjemcem nemůže být organizace producentů, sdružení organizací producentů nebo mezioborová organizace.

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

příjem žádostí

Do 12. 9. 2023

na co lze čerpat

Stavby a technologie

kolik může projekt získat

40-50 %, max. 30 mil. Kč

kdo může čerpat

Zemědělský podnikatel
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?