TREND - Technologičtí lídři

Uzavřeno

Dotace až 90 % pro firmy a výzkumné organizace na projekty, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. Podpora směřuje i k projektům věnujícím se novým technologií a materiálům, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Číst více
Dotace OP TAK Technologie

Co lze financovat?

 • V Podprogramu 1 - “Technologičtí lídři” budou podpořeny takové projekty, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.
 • Uchazeči si musí vybrat jeden hlavní a nejvýše dva vedlejší cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (NPOV).
 • Návrh projektu musí být v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky 2021–2027 (Národní RIS3 strategií).

Každý projekt musí dosáhnout alespoň 1 z následujících druhů výsledků:

 • F – užitný vzor, průmyslový vzor
 • G – prototyp, funkční vzorek
 • R – software
 • Z – poloprovoz, ověřená technologie
 • P – patent (vzhledem k jeho specifičnosti však nesmí být jediným předpokládaným druhem výsledku a bude akceptován jen v kombinaci s jedním z výše uvedených výsledků)
 • N – metodika (NmetS, NmetC, NmetA) (vzhledem k jeho specifičnosti však nesmí být jediným předpokládaným druhem výsledku a bude akceptován jen v kombinaci s jedním z výše uvedených výsledků mimo patent)
 • O – ostatní (bude akceptován jen v kombinaci s jedním z výše uvedených výsledků mimo patent a metodiku)

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je 25-90 % dle typu subjektu a kategorie činnosti
 • Celkem za 1 projekt však může být míra podpory max. 70 %
 • Max. výše podpory na 1 projekt je stanovena na 25 mil. Kč

Kdo může žádat o dotaci?

 • Podniky
 • Výzkumné organizace

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

Příjem žádostí

Do 24. 5. 2023

Na co lze čerpat

Průmyslový výzkum a vývoj

Kolik může projekt získat

25-90 %, max. 25 mil. Kč

Kdo může čerpat

Podniky, výzkumné organizace
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?