Potenciál

Uzavřeno

Dotace 20-70 % pro malé, střední i velké podniky na rozvoj či založení center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Pořiďte technologie, zařízení a jiné vybavení.

Číst více
Dotace - Poteniál

Co lzefinancovat?

  • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení technologií/zařízení a jiného vybavení nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

  • Budovy – novostavby a stavební úpravy (max. 40 %)
  • Stroje a jiné zařízení nezbytné pro vybavení centra pro VaV
  • Pořízení patentů, licencí a know-how, software

Kolik můžete získat?

  • Míra podpory je stanovena dle velikosti podniku a místa realizace 
  • Pohybuje se v rozmezí 20-70 %
  • Výše dotace je stanovena v rozsahu 2-100 mil. Kč

Kdo může žádat o dotaci?

  • Malý, střední nebo velký podnik (do 3000 zaměstnanců)
  • Projekt musí splňovat definici „počáteční investice“ = souviset se zásadní změnou výrobního postupu, založením nové provozovny, rozšířením kapacity stávající provozovny, rozšířením výrobního sortimentu stávající provozovny nebo kombinací těchto kategorií

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

Příjem žádostí

Do 31. 10. 2023

Na co lze čerpat

Pořízení strojů a vybavení, software, stavební úpravy...

Kolik může projekt získat

20-70 %, max. 100 mil. Kč

Kdo může čerpat

Malé, střední a velké podniky
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?