Zdroje pitné vody

Uzavřeno

Dotace 70 % pro obce na realizaci či regeneraci stávajících zdrojů energie a instalaci nezbytné technologie. 

Číst více
Dotace - Zdroje pitné vody

Co lze financovat?

 • Realizaci nových nebo regeneraci/intenzifikaci stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizaci nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.).
 • Instalaci nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • Projektová příprava (max. do 10 %)
 • Stavební práce a dodávky v přímé vazbě na daný projekt
 • Publicita projektu (max. 10 000 Kč)

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je 70 % 
 • Výše podpory se bude pohybovat od 200 tis. do 3 mil. Kč

Kdo může žádat o dotaci?

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
 • Zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka

příjem žádostí

Do 31.12.2023

na co lze čerpat

Realizace/regenerace zdrojů vody

kolik může projekt získat

70 %, až 3 mil. Kč.

kdo může čerpat

Obce, svazky obcí
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?