Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2021-2022

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2021 2022 je implementačním dokumentem Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (usnesení vlády č. 775/2019) a Koncepce rozvoje venkova (usnesení vlády č. 36/2020). Garantem zpracování dokumentu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na základě kompetenčního zákona a zákona o podpoře regionálního rozvoje.

Máte dotaz?