Zpráva o udržitelnosti nebo také CSR report, ESG report a Zpráva o nefinančních ukazatelích představuje dodatek k výroční zprávě. Firma v něm informuje o svém vlivu na životní prostředí, společnost a trh. Ukazuje, jak se jí daří dosahovat vyšší udržitelnosti. Zkratka ESG se skládá ze slov environmental, social, governance. Pro některé velké firmy je nefinanční reportování povinné podle směrnice 2014/95/EU. U nás je povinnost ukotvena v Účetním zákoně. Firmy si tak vydáváním reportů plní zákonnou povinnost a musí se přitom řídit i předepsanými pravidly pro zveřejňované informace. V současné době se připravuje nebo vstoupilo v platnost mnoho legislativních dokumentů, které vyžadují, aby společnosti zveřejňovaly nefinanční informace:

  • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o vytvoření rámce pro usnadnění udržitelných investic (nařízení EU o taxonomii, účinné od července 2020);
  • Směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD, návrh).
  • Směrnice o náležité péči v oblasti udržitelnosti podniků (CSDD, návrh).
  • Legislativní návrhy Evropské komise týkající se udržitelných produktů (návrh).

Chcete vědět více? Využijte naše ESG poradenství.

Máte dotaz?