V programovém období 2021-2027 se změnily míry spolufinancování z fondů EU. Ty se liší podle místa realizace projektů, tedy kategorie regionu. V případě Česka jsou tři: více rozvinuté regiony (VRR), přechodové regiony (PR), a méně rozvinuté regiony (MRR). Do kategorie Více rozvinuté regiony (VRR) se řadí Praha.

Máte dotaz?