Národní plán obnovy (NPO) zahrnuje desítky reforem a investicí v 7 prioritních oblastech různé náročnosti a složitosti. Společným cílem všech je zlepšit fungování Česka pro jeho občany a zvýšit jeho odolnost do budoucna. Na realizaci těchto reforem a investic získá Česká republika z evropského Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF) až 9,2 mld. EUR.

Máte dotaz?